SOTAMUSEO

Sotamuseolla haluamme havainnollistaa kävijälle niitä sota-ajan 1939 – 45 olosuhteita, tilanteita ja tapahtumia, jota tämän ajan suomalaiset joutuivat kokemaan, jotta ymmärtäisimme Suomen itsenäisyyden historiaa, kunnioittaisimme sotiemme veteraaneja sekä toimisimme kaikki niin, ettemme ikinä enää joutuisi sotaan.